Dodaj Serwis do UlubionychDodaj strone do ulubionychUstaw jako stronę startowąPodziel się tą stronąWyślij stronę mailemContact UsDrukuj stronęZapisz jako PDF
Powrót na początek

Odwiedzi?o nas

Dzisiaj:0
Ostatni miesi?c:22
??cznie wizyt:69119
Start

W naszej placwce mie?ci si? Szko?a Specjalna i Gimnazjum Specjalne a od wrze?nia 2007 - Szko?a Przysposabiaj?ca do Pracy. W Gimnazjum uczniowie mog? si? kszta?ci? do 21 roku ?ycia, za? w Szkole Przysposabiaj?cej do Pracy - do 24 lat.

Indywidualne podej?cie do ucznia sta?o si? podstaw? wychowania i nauczania. Pozwala ono na rozwj zdolno?ci i talentw ka?dego ucznia.

Celem naszym jest, aby ka?dy ucze? odkry? w sobie talent, ktry b?dzie mg? rozwija?, aby znalaz? dla siebie dziedzin?, w ktrej b?dzie mg? si? wykaza?.

?ycie szko?y, jego rytm wyznacza przede wszystkim plan lekcji, zaj?? pozalekcyjnych, ale i kalendarz imprez szkolnych: konkursw, obchodw wa?nych dla szko?y ?wi?t, wydarze? artystycznych itp.

Poni?ej: nasi podopieczni wraz z kadr? pedagogiczn? oraz opiekunami

 
©Zespół Szkół Specjalnych, Rzadkowo 2010-2016
Design by Next Level Design / Projekt i wykonanie: Japak, Kaczory, 2010-2016 rok